home / blog / verkiezingen: werken en stemmen
terug naar overzicht

SOS verkiezingen: wat als ik moet stemmen én werken?

2024-05-30

In België geldt de opkomstplicht

Dat betekent dat jij als burger verplicht bent om je op de dag van de verkiezingen aan te melden bij een kiesbureau. Dat betekent ook dat elke werknemer die op diezelfde dag aan het werk is, het recht heeft om afwezig te zijn om te gaan stemmen. Werk jij als uitzendkracht? Dan geldt dit evengoed voor jou.

Jij kiest

Net als vaste werknemers heb jij als uitzendkracht twee opties om te stemmen:

Ofwel ben je afwezig van het werk om te stemmen en word je niet betaald voor deze afwezigheid. In dit geval meld je jouw afwezigheid vooraf aan Let’s Work én aan het bedrijf waar je werkt.

Ofwel kies je ervoor om te stemmen bij volmacht. Dan kan een andere kiesgerechtigde in jouw plaats een stem uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer jouw aanwezigheid op het werk vereist is door de werkgever. In dit specifieke geval bezorg je jouw volmachtformulier eerst aan je vertrouwde Let’s Work kantoor dat bevestigt dat jouw aanwezigheid op het werk vereist is. De persoon die jouw volmacht ontvangt, kan dan met dit formulier gaan stemmen in jouw naam.

Meer info over stemmen bij volmacht en alle types volmachtformulieren vind je hier terug.

Wil jij toch zelf stemmen, ondanks de vereiste aanwezigheid op het werk? Dan kies je ervoor om onbetaald afwezig te zijn van het werk.

Jij telt

Ben je of word je opgeroepen als bijzitter voor jouw kiesbureau? Moet jij gaan tellen, zoals we dat in de volksmond verwoorden? Dan liggen de kaarten een tikje anders.

Je hebt namelijk recht op betaald klein verlet wanneer je wordt opgeroepen als:

  • bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: voor de nodige tijd;
  • bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: voor de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
  • bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: voor de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen

Maar er is géén recht op betaald klein verlet voor de uitoefening van het ambt van:

  • voorzitter of secretaris voor de stembureaus en bureaus voor stemopneming;
  • bijzitter voor de secundaire stembureaus en de secundaire bureaus voor stemopneming.

Informeer je dus goed voor welke ambt je wordt opgeroepen. Zo weet je des te beter wat je kan verwachten op jouw bijhorend loonbriefje.

Nog vragen over dit onderwerp of wil je jouw afwezigheid melden om te gaan stemmen? Neem contact op met jouw vertrouwde Let’s Work kantoor.