Let's read

verwerf nieuwe inzichten en handige tips

naar overzicht

Heb jij recht op een eindejaarspremie?

Eindejaar: dé tijd voor familie, gezelligheid en ... cadeautjes! December is een dure maand en de eindejaarspremie is voor veel mensen een welgekomen extra. Maar heb jij wel recht op een eindejaarspremie? En hoeveel bedraagt die 'dertiende maand' precies?

Geen algemene wetgeving over de eindejaarspremie


In tegenstelling tot wat veel mensen denken bestaat er geen algemene wet of cao voor eindejaarspremies. Niet iedereen heeft er dus recht op. Gelukkig hebben de meeste sectoren (paritair comité) een eigen cao waarin het recht op een eindejaarspremie beschreven staat: soms hangt dat af van bepaalde voorwaarden, zoals anciënniteit. Deze voorwaarden en het bedrag of de berekening van de premie verschillen van sector tot sector. Werk jij in een sector waarin het cao niets vermeldt over een eindejaarspremie? Informeer dan of er op ondernemingsvlak iets geregeld is: in het cao van je werkgever, in het arbeidsreglement, in je individuele arbeidsovereenkomst of door een bestaand gebruik. Anders heb je er geen recht op.

Maar 1 op 2 mensen in de privésector krijgen een eindejaarspremie


Heb je geen recht op een eindejaarspremie, dan ben je zeker geen uitzondering. De helft van de mensen in de privésector moeten het stellen zonder. Bovendien bestaan er nogal wat uitzonderingen op bovenstaande algemene regels. Ben je bijvoorbeeld nog niet het hele jaar aan de slag bij je nieuwe werkgever, dan krijg je vaak een eindejaarspremie die in verhouding staat met je tewerkstellingsduur. In sommige bedrijven en sectoren krijg je ook pas een eindejaarspremie na je eerste volledige dienstjaar. Of periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust, een arbeidsongeval of tijdskrediet gelijkgesteld worden met effectieve arbeidstijd hangt ook af van jouw sector of onderneming. Dan is je dertiende maand ook vaak onvolledig.

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?


Over het bedrag van je eindejaarspremie bestaan geen algemene regels. Voor bedienden is het gewoonlijk een forfaitair bedrag dat overeenkomt met een volledig of gedeeltelijk maandloon. Voor arbeiders kan je eindejaarspremie ook gebaseerd zijn op je uurloon. Heb je een deeltijdse baan? Dan staat jouw eindejaarspremie in verhouding met je geleverde arbeidsuren.

Vragen over je eindejaarspremie?


Bel naar je Let's Work-consulent.
Of bereken hier jouw eindejaarspremie.

 
ready for the next step
1491 jobs Let's get started